Nowa firma - cit

CIT (z ang. Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Podatkiem nazywamy obowiązkowe świadczenie finansowe pobierane np. państwo bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Osobą prawną zaś jest jednostka organizacyjna wyposażona przez prawo cywilne w osobowość prawną. Ta jednostka organizacyjna posiada zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych) oraz zdolność do czynności prawnych (zdolność do nabywania praw i zobowiązań). W Polsce ustawa o CIT została uchwalona 15 lutego 1992 r.

Wyłączenie pewnych kategorii przychodów:

 • przychody z działalności rolniczej, za wyjątkiem działów produkcji rolniczej

 • przychody z gospodarki leśnej

 • z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy


Podatnikiem CIT jest:

1) osoba prawna - Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną- spółki kapitałowe ( z. o. o lub akcyjne)

2) osoby prawne typu fundacyjnego (fundacje)

3) osoby prawne typu członkowskiego ( stowarzyszenia)

4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej np. spółki kapitałowe

5) podmioty- zakłady budżetowe


Warunki:

 • wysokość kapitału zakładu spółek nie mniejszy niż 1 mln zł

 • spółka dominująca ma nie mniej niż 75% pozostałych spółek

 • zawarte przez całą grupę umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w formie aktu notarialnego, która łączy tę grupę na min 3 lata, zostaje przekazana do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który dokonuje jej rejestracji - wydana decyzja o rejestracji podatkowej podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym


Zwolnienia Podmiotowe:

 • osoba prawna – Skarb Państwa

 • NBP (Narodowy bank Polski)

 • Jednostki budżetowe

 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

 • Agencje rządowe

 • Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)

 • Fundusze emerytalne